رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تولید واکسن اسپوتنیک در ایران تا ۲ ماه آینده

تولید واکسن اسپوتنیک در ایران تا ۲ ماه آینده سخنگوی سازمان غذا و دارو: تا ۲ ماه آینده نخستین محصول اسپوتنیک تولید داخل کشور وارد کمپین واکسیناسیون عمومی علیه کرونا خواهد شد. تا امروز بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن دارای مجوز مصرف اضطراری وارد کشور شده که افزون بر یک میلیون […]

تولید واکسن اسپوتنیک در ایران تا ۲ ماه آینده

سخنگوی سازمان غذا و دارو: تا ۲ ماه آینده نخستین محصول اسپوتنیک تولید داخل کشور وارد کمپین واکسیناسیون عمومی علیه کرونا خواهد شد.

تا امروز بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن دارای مجوز مصرف اضطراری وارد کشور شده که افزون بر یک میلیون و ۲۵۰ هزار دوز آن در سراسر کشور تزریق شده است.