رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رنگ‌بندی کرونایی شهرستان‌های کشور

رنگ‌بندی کرونایی شهرستان‌های کشور به گزارش وزارت بهداشت، با کاهشی‌شدن روند بستری در بسیاری از مناطق کشور، شهرستان‌های قرمز به ۱۰۲ شهرستان کاهش یافته و اکنون ۲۳۵ شهرستان نارنجی و ۱۱۱ شهرستان زرد هستند. همچنین به دلیل افزایش مبتلایان در سیستان و بلوچستان، تعداد شهرستان‌های آبی به صفر رسیده است.

رنگ‌بندی کرونایی شهرستان‌های کشور

به گزارش وزارت بهداشت، با کاهشی‌شدن روند بستری در بسیاری از مناطق کشور، شهرستان‌های قرمز به ۱۰۲ شهرستان کاهش یافته و اکنون ۲۳۵ شهرستان نارنجی و ۱۱۱ شهرستان زرد هستند.

همچنین به دلیل افزایش مبتلایان در سیستان و بلوچستان، تعداد شهرستان‌های آبی به صفر رسیده است.