رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور نمکی برای واکسیناسیون بالای ۸۰ ساله‌هایی که به مراکز مراجعه می‌کنند

دستور نمکی برای واکسیناسیون بالای ۸۰ ساله‌هایی که به مراکز مراجعه می‌کنند وزیر بهداشت: به افراد بالای ۸۰ سال که مطلع نبوده‌اند و بدون هماهنگی مراجعه می‌کنند، واکسن تزریق شده و در سامانه ثبت شود تا دچار زحمت مضاعف نشوند. انجام واکسیناسیون در کلیه روزهای هفته به ویژه ایام تعطیل ‌و پنجشنبه‌ها بدون وقفه ‌و […]

دستور نمکی برای واکسیناسیون بالای ۸۰ ساله‌هایی که به مراکز مراجعه می‌کنند

وزیر بهداشت:
به افراد بالای ۸۰ سال که مطلع نبوده‌اند و بدون هماهنگی مراجعه می‌کنند، واکسن تزریق شده و در سامانه ثبت شود تا دچار زحمت مضاعف نشوند.

انجام واکسیناسیون در کلیه روزهای هفته به ویژه ایام تعطیل ‌و پنجشنبه‌ها بدون وقفه ‌و به صورت ۲ شیفت کماکان ادامه یابد.