رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۳۴۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور

فوت ۳۴۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور/ ۱۰۲ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳۵ شهر در وضعیت نارنجی و ۱۱۱ شهر در وضعیت زرد قرار گرفتند

فوت ۳۴۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور/ ۱۰۲ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳۵ شهر در وضعیت نارنجی و ۱۱۱ شهر در وضعیت زرد قرار گرفتند