رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوله‌های ورزشی تهران در اختیار واکسیناسیون کرونا قرار گرفت

سوله‌های ورزشی تهران در اختیار واکسیناسیون کرونا قرار گرفت مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از در اختیار گرفتن ۲۲ سوله ورزشی پایتخت جهت انجام واکسیناسیون کرونا خبر داد.

سوله‌های ورزشی تهران در اختیار واکسیناسیون کرونا قرار گرفت

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از در اختیار گرفتن ۲۲ سوله ورزشی پایتخت جهت انجام واکسیناسیون کرونا خبر داد.