رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۲سال تلاشهای ما در جهتِ نابودیِ اسرائیل، آن‌ را ضعیف‌تر یا نیرومندتر ساخته؟

۴۲سال تلاشهای ما در جهتِ نابودیِ اسرائیل، آن‌ را ضعیف‌تر یا نیرومندتر ساخته؟ صادق زیباکلام در توئیتر نوشت: در سالگردِ روز جهانی قدس، میتوان پرسید که در نتیجه تمامی تلاشهایِ ما در جهتِ نابودیِ اسرائیل ظرف چهل دو سالِ گذشته، آیا امروز اسرائیل، نیرومندتر از گذشته نشده؟ متقابلا، آیا امکان ایجاد یک کشور فلسطینی هم […]

۴۲سال تلاشهای ما در جهتِ نابودیِ اسرائیل، آن‌ را ضعیف‌تر یا نیرومندتر ساخته؟

صادق زیباکلام در توئیتر نوشت: در سالگردِ روز جهانی قدس، میتوان پرسید که در نتیجه تمامی تلاشهایِ ما در جهتِ نابودیِ اسرائیل ظرف چهل دو سالِ گذشته، آیا امروز اسرائیل، نیرومندتر از گذشته نشده؟

متقابلا، آیا امکان ایجاد یک کشور فلسطینی هم کمرنگ‌تر از گذشته نشده؟ اگر این مشاهده درست باشد، در آنصورت آیا لازم نیست یک ارزیابی از سیاست‌هایمان داشته باشیم؟