رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالوهاب شهیدی درگذشت

عبدالوهاب شهیدی درگذشت عبدالوهاب شهیدی ـ هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان ـ که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، صبح امروز درگذشت.

عبدالوهاب شهیدی درگذشت

عبدالوهاب شهیدی ـ هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان ـ که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، صبح امروز درگذشت.