رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۳ سیاستمدار آمریکایی در نامه‌ای به بایدن: رفع تحریم‌های ترامپ را نباید امتیاز به ایران تلقی کرد

۵۳ سیاستمدار آمریکایی در نامه‌ای به بایدن: رفع تحریم‌های ترامپ را نباید امتیاز به ایران تلقی کرد ۵۳ سیاستمدار آمریکایی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور کشورشان تأکید کرده‌اند رفع تحریم‌های وضع‌شده در دولت پیشین این کشور را نباید امتیاز به ایران تلقی کرد.

۵۳ سیاستمدار آمریکایی در نامه‌ای به بایدن: رفع تحریم‌های ترامپ را نباید امتیاز به ایران تلقی کرد

۵۳ سیاستمدار آمریکایی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور کشورشان تأکید کرده‌اند رفع تحریم‌های وضع‌شده در دولت پیشین این کشور را نباید امتیاز به ایران تلقی کرد.