رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امتحانات مجزا برای مبتلایان به کرونا

امتحانات مجزا برای مبتلایان به کرونا رئیس مرکز سنجش: امتحانات حضوری برای دانش آموزان مبتلا به کرونا مجزا برگزار می‌شود. امسال ۶ هزار و ۷۰۰ حوزه امتحانی برای دانش آموزان پایه دوازدهم در نظر گرفتیم که نسبت به سال قبل ۴ هزار حوزه افزایش داشته است.

امتحانات مجزا برای مبتلایان به کرونا

رئیس مرکز سنجش:

امتحانات حضوری برای دانش آموزان مبتلا به کرونا مجزا برگزار می‌شود.

امسال ۶ هزار و ۷۰۰ حوزه امتحانی برای دانش آموزان پایه دوازدهم در نظر گرفتیم که نسبت به سال قبل ۴ هزار حوزه افزایش داشته است.