رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید واکسن کرونای گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ ساله فایزر

تایید واکسن کرونای گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ ساله فایزر سازمان غذا و داروی آمریکا واکسن کرونای گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ ساله شرکت فایزر را تایید کرد.

تایید واکسن کرونای گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ ساله فایزر

سازمان غذا و داروی آمریکا واکسن کرونای گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ ساله شرکت فایزر را تایید کرد.