رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد ۳۸ درصدی عملکرد دادسرای انتظامی قضات

رشد ۳۸ درصدی عملکرد دادسرای انتظامی قضات اسماعیلی: در سال ۹۹ ده ها هزار توجیه و ارشاد حفاظتی برای پرسنل قوه قضاییه، دادگاه ،دادگستری،پرسنل انتظامی و .. انجام شد در سال ۹۹ ، ۲۳۷ نفر از دلالان و کارچاق کن ها شناسایی شدند دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری دستگیری ۲۰۰ پرسنل متخلف بخش […]

رشد ۳۸ درصدی عملکرد دادسرای انتظامی قضات

اسماعیلی:

در سال ۹۹ ده ها هزار توجیه و ارشاد حفاظتی برای پرسنل قوه قضاییه، دادگاه ،دادگستری،پرسنل انتظامی و .. انجام شد

در سال ۹۹ ، ۲۳۷ نفر از دلالان و کارچاق کن ها شناسایی شدند

دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری

دستگیری ۲۰۰ پرسنل متخلف بخش های مختلف قضایی

دستگیری شهود دروغین و تعدادی از سردفتران رسمی از جمله اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است

در سال ۹۹ مجموعه عملکرد دادسرای انتظامی قضات به نسبت سال ۹۸ با ۳۸ درصد رشد عملکردی مواجه بوده است

انجام بازرسی های دوره ای و بررسی دقیق و عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی های پنهان از چند استان، تهیه و تنظیم کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور که در نتیجه این کارنامه تعدادی از قضات کشور مورد تشویق قرار گرفتند

تعدادی از قضات متخلف شناسایی و تعدادی تعلیق و تعدادی سلب صلاحیت شدند که این عدد قضات متخلف حداقلی است