رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد

آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد سخنگوی دستگاه قضا: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و بر اساس مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده […]

آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد

سخنگوی دستگاه قضا:

پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و بر اساس مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است.

خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با توجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود.

پرونده شرکت هواپیمایی ایران ایر تور به دیوان عالی کشور رفته است و ایرادات آن هم برطرف خواهد شد.