رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کولبری نه در شأن مردم است و نه با سیاست‌های کشور سازگاری دارد

کولبری نه در شأن مردم است و نه با سیاست‌های کشور سازگاری دارد حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور: قاچاق کالا امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور است. کولبری نه در شأن کرامت انسانی مرزنشینان است و نه با سیاست ‌ا و انضباط تجاری کشور سازگاری دارد. پدیده ناگوار […]

کولبری نه در شأن مردم است و نه با سیاست‌های کشور سازگاری دارد

حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور:

قاچاق کالا امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور است.

کولبری نه در شأن کرامت انسانی مرزنشینان است و نه با سیاست ‌ا و انضباط تجاری کشور سازگاری دارد.

پدیده ناگوار کولبری باید از چهره مرزهای کشور با حمایت اقتصادی، اشتغالزایی و مهارت افزایی برای مرزنشینان زدوده شود.

ضروری است شفاف سازی و ایجاد انضباط در سراسر چرخه تجاری کشور با همکاری و هماهنگی جمعی انجام شود.