رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با پرونده هفت تپه

آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با پرونده هفت تپه سخنگوی قوه قضائیه: در این موضوع سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکا است یک پرونده در ارتباط با اصل واگذاری و مسئولان خصوصی سازی در دادسرای تهران و پرونده دیگر در ارتباط با هیات داوری […]

آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با پرونده هفت تپه

سخنگوی قوه قضائیه:

در این موضوع سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکا است

یک پرونده در ارتباط با اصل واگذاری و مسئولان خصوصی سازی در دادسرای تهران و پرونده دیگر در ارتباط با هیات داوری است

در یکی از پرونده ها رای صادر شده و یک پرونده در دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است