رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادرات فولاد آزاد شد

صادرات فولاد آزاد شد با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) واحد‌های مجاز از ۲۵ اردیبهشت ماه به مدت سه ماه آزاد شد.

صادرات فولاد آزاد شد

با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) واحد‌های مجاز از ۲۵ اردیبهشت ماه به مدت سه ماه آزاد شد.