رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس: سطح غنی‌سازی در نطنز به ۶۳ درصد رسیده

آژانس: سطح غنی‌سازی در نطنز به ۶۳ درصد رسیده رویترز: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی با استناد به نمونه‌گیری‌های انجام شده توسط بازرسان خود در ایران اعلام کرده است که سطح غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای نطنز به ۶۳ درصد افزایش یافته است.

آژانس: سطح غنی‌سازی در نطنز به ۶۳ درصد رسیده

رویترز: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی با استناد به نمونه‌گیری‌های انجام شده توسط بازرسان خود در ایران اعلام کرده است که سطح غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای نطنز به ۶۳ درصد افزایش یافته است.