رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دریافت غیرحضوری کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی از فردا

دریافت غیرحضوری کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی از فردا مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش: دانش آموزان پایه دوازدهم دارای دروس نهایی، می‌توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۰ از طریق سامانه پادا (پرونده الکترونیکی دانش‌آموزان) اقدام کنند.

دریافت غیرحضوری کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی از فردا

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش:
دانش آموزان پایه دوازدهم دارای دروس نهایی، می‌توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۰ از طریق سامانه پادا (پرونده الکترونیکی دانش‌آموزان) اقدام کنند.