رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی ۱۴۰۰ اعلام شد

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی ۱۴۰۰ اعلام شد آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی در تاریخ ھای ۳۱ تیر و اول مرداد ۱۴۰۰ در نوبت ھای صبح و عصر روزھای پنج شنبه و جمعه برگزار می شود. همچنین رشته ھای امتحانی ھر یک از نوبت ھای صبح و عصر، به ھنگام […]

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی ۱۴۰۰ اعلام شد

آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی در تاریخ ھای ۳۱ تیر و اول مرداد ۱۴۰۰ در نوبت ھای صبح و عصر روزھای پنج شنبه و جمعه برگزار می شود.

همچنین رشته ھای امتحانی ھر یک از نوبت ھای صبح و عصر، به ھنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در برگه راھنما، اعلام می شود.