رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگاههای اداری در ساعات پیک از ژنراتور استفاده کنند/ برخورد با دستگاههای دولتی که ماینر دارند

دستگاههای اداری در ساعات پیک از ژنراتور استفاده کنند/ برخورد با دستگاههای دولتی که ماینر دارند استاندار تهران: دستگاه اداری باید ۵۰ درصد صرفه جویی مصرف نسبت به سال قبل داشته باشند. دستگاه های اداری باید در ساعات پیک مصرف برق از ژنراتورها استفاده کنند. ماینرها برای استخراج رمز ارزها مصرف برق قابل توجهی دارند […]

دستگاههای اداری در ساعات پیک از ژنراتور استفاده کنند/ برخورد با دستگاههای دولتی که ماینر دارند

استاندار تهران:

دستگاه اداری باید ۵۰ درصد صرفه جویی مصرف نسبت به سال قبل داشته باشند.
دستگاه های اداری باید در ساعات پیک مصرف برق از ژنراتورها استفاده کنند.

ماینرها برای استخراج رمز ارزها مصرف برق قابل توجهی دارند لذا استفاده از این دستگاه ها در دستگاه های دولتی تخلف است و باید با مدیران مربوطه برخورد انجام شود.