رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جان مادرتان نکنید نامزدهای نسبتا محترم!

جان مادرتان نکنید نامزدهای نسبتا محترم! درخواست توئیتری محمدرضا یزدانپرست، روزنامه‌نگار و مجری تلویزیون از کاندیداها: نامزدهای نسبتامحترم ریاست جمهوری! جان مادرتان به اعضای ستادتان بگویید راه‌به‌راه، ما را در گروه‌های طرفداریِ تلگرامی‌تان عضو نکنند؛ همان تلگرام فیلترشده که از زمان فیلترش تا الان ساکت بوده‌اید ولی حالا در آن فعالید و حتما قول رفع […]

جان مادرتان نکنید نامزدهای نسبتا محترم!

درخواست توئیتری محمدرضا یزدانپرست، روزنامه‌نگار و مجری تلویزیون از کاندیداها: نامزدهای نسبتامحترم ریاست جمهوری! جان مادرتان به اعضای ستادتان بگویید راه‌به‌راه، ما را در گروه‌های طرفداریِ تلگرامی‌تان عضو نکنند؛ همان تلگرام فیلترشده که از زمان فیلترش تا الان ساکت بوده‌اید ولی حالا در آن فعالید و حتما قول رفع فیلتر می‌دهید برای کسب رای!