رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات اجرای مصوبات بسته ۳+۷ بازار سرمایه

جزئیات اجرای مصوبات بسته ۳+۷ بازار سرمایه/بانک مرکزی مقدمات واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت را فراهم کند ابراهیمی سروعلیا، معاون سازمان بورس : از سال ۹۴ تا کنون تنها مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. بر اساس مصوبات بسته ۳+۷ ، مبلغ۲۰۰ […]

جزئیات اجرای مصوبات بسته ۳+۷ بازار سرمایه/بانک مرکزی مقدمات واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت را فراهم کند

ابراهیمی سروعلیا، معاون سازمان بورس :

از سال ۹۴ تا کنون تنها مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.

بر اساس مصوبات بسته ۳+۷ ، مبلغ۲۰۰ میلیون دلار به این صندوق واریز خواهد شد که با دلار ۲۰ هزار تومان، رقمی حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

سه مورد از مصوبات حمایتی ۳+۷ از سوی دولت ابلاغ شده و ۷ مورد هم در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده است و باید به تایید مقام معظم رهبری برسد.

ما آمادگی اجرای ۳ مصوبه ابلاغی را داریم امیدواریم بانک مرکزی ساز و کار اجرایی واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت را هرچه سریعتر فراهم کند.