رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن سینوواک چینی بیش از آنچه انتظار می رفت در کنترل بیماری کرونا موثر است

واکسن سینوواک چینی بیش از آنچه انتظار می رفت در کنترل بیماری کرونا موثر است نزدیک به ١٣ هزار نفر از کادر درمان در اندونزی این واکسن را دریافت کرده اند. واکسن تا این زمان از ٩٨ درصد از مرگ و میر و ٩٦ درصد از بستری شدن بیماران کرونایی جلوگیری کرده است. این را […]

واکسن سینوواک چینی بیش از آنچه انتظار می رفت در کنترل بیماری کرونا موثر است

نزدیک به ١٣ هزار نفر از کادر درمان در اندونزی این واکسن را دریافت کرده اند. واکسن تا این زمان از ٩٨ درصد از مرگ و میر و ٩٦ درصد از بستری شدن بیماران کرونایی جلوگیری کرده است. این را آمار دولتی در اندونزی می گوید.

تاکنون ٣٠ کشور این واکسن را دریافت کرده اند و داده های این کشورها نیز نشان می دهد که واکسن سینوواک بیش از آنچه در مراحل آزمایش نشان می داد در کنترل کووید ١٩ موثر بوده است./بلومبرگ