رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ملک سلمان: اقدامات اسرائیل را در قدس محکوم می‌کنیم

ملک سلمان: اقدامات اسرائیل را در قدس محکوم می‌کنیم خبرگزاری عربستان: پادشاه عربستان اقدامات اسرائیل در قدس و اقدامات خشونت آمیز در محوطه مسجدالاقصی را محکوم کرد. پادشاه عربستان بر ایستادن عربستان در کنار ملت فلسطین تا رسیدن آن‌ها به حقوقشان تاکید کرد.

ملک سلمان: اقدامات اسرائیل را در قدس محکوم می‌کنیم

خبرگزاری عربستان:

پادشاه عربستان اقدامات اسرائیل در قدس و اقدامات خشونت آمیز در محوطه مسجدالاقصی را محکوم کرد.

پادشاه عربستان بر ایستادن عربستان در کنار ملت فلسطین تا رسیدن آن‌ها به حقوقشان تاکید کرد.