رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز پذیرش دانشجویان دانشگاه تهران در خوابگاه‌ها از هفته آینده

آغاز پذیرش دانشجویان دانشگاه تهران در خوابگاه‌ها از هفته آینده دانشگاه تهران: با توجه به اینکه تهران از وضعیت قرمز خارج شده، دانشجویان از هفته آینده می‌توانند به خوابگاه مراجعه کنند

آغاز پذیرش دانشجویان دانشگاه تهران در خوابگاه‌ها از هفته آینده

دانشگاه تهران:

با توجه به اینکه تهران از وضعیت قرمز خارج شده، دانشجویان از هفته آینده می‌توانند به خوابگاه مراجعه کنند