رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل ستاد انتخابات خارج از کشور در وزارت امور خارجه

تشکیل ستاد انتخابات خارج از کشور در وزارت امور خارجه مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه و رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور: همزمان با آغاز فرآیند و ابلاغ رسمی شروع اقدامات اجرایی برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری از سوی وزیر کشور، ستاد انتخابات خارج از کشور نیز در وزارت امورخارجه تشکیل شد. محمود ادیب: […]

تشکیل ستاد انتخابات خارج از کشور در وزارت امور خارجه

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه و رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور: همزمان با آغاز فرآیند و ابلاغ رسمی شروع اقدامات اجرایی برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری از سوی وزیر کشور، ستاد انتخابات خارج از کشور نیز در وزارت امورخارجه تشکیل شد.

محمود ادیب: کلیه نمایندگی های سیاسی و کنسولی در خارج از کشور موظفند زمینه حضور و مشارکت حداکثری هموطنان مقیم خارج از کشور را در این رویداد و حماسه ملی فراهم سازند.