رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صالحی: در حال بررسی حضور در انتخابات هستم

صالحی: در حال بررسی حضور در انتخابات هستم رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با تسنیم: فعلاً تصمیم قطعی برای کاندیداتوری نگرفته‌ام و ترجیحم بر نیامدن هست ولی طی این ایام تماس‌های متعددی از گروه‌های مختلف گرفته شده و محبت‌های زیادی داشته‌اند؛ لذا من به احترام این درخواست‌ها درحال بررسی موضوع هستم اگر تصمیم قطعی […]

صالحی: در حال بررسی حضور در انتخابات هستم

رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با تسنیم: فعلاً تصمیم قطعی برای کاندیداتوری نگرفته‌ام و ترجیحم بر نیامدن هست ولی طی این ایام تماس‌های متعددی از گروه‌های مختلف گرفته شده و محبت‌های زیادی داشته‌اند؛ لذا من به احترام این درخواست‌ها درحال بررسی موضوع هستم

اگر تصمیم قطعی به کاندیداتوری گرفتم به صورت مستقل در انتخابات حاضر خواهم بود و در این صورت فردا یا پس فردا به وزارت کشور مراجعه می‌‌کنم