رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست دبيرکل سازمان ملل براي آتش بس فوری در غزه

درخواست دبيرکل سازمان ملل براي آتش بس فوری در غزه دبیر کل سازمان ملل متحد: به احترام عید ( فطر) خواهان برقراری آتش بس فوری و توقف اقدامات خصمانه در غزه و اسرائیل هستم.

درخواست دبيرکل سازمان ملل براي آتش بس فوری در غزه

دبیر کل سازمان ملل متحد:
به احترام عید ( فطر) خواهان برقراری آتش بس فوری و توقف اقدامات خصمانه در غزه و اسرائیل هستم.