رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موضع جدید احمدی‌نژاد: من لیبرال دموکرات هستم

موضع جدید احمدی‌نژاد: من لیبرال دموکرات هستم ‌ محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با اندیشه پویا حرف‌های جدیدی زده مثل اینکه گفته از هاشمی دفاع کردم چون تخریب او ناجوانمردانه و نامردی بود. ‌ با این حال اوج این گفت‌وگو جایی است که می‌گوید من لیبرال دموکراتم!‌ ‌ این جمله پیشتر برچسبی به حزب کارگزاران بود […]

موضع جدید احمدی‌نژاد: من لیبرال دموکرات هستم

محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با اندیشه پویا حرف‌های جدیدی زده مثل اینکه گفته از هاشمی دفاع کردم چون تخریب او ناجوانمردانه و نامردی بود.

با این حال اوج این گفت‌وگو جایی است که می‌گوید من لیبرال دموکراتم!‌

این جمله پیشتر برچسبی به حزب کارگزاران بود چراکه حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران سازندگی آن را درباره خود و حزبش بکار برده بود. البته مرعشی تاکید می‌کرد ما لیبرال دموکرات مسلمانیم؛ اما با این حال دیگر اعضای کارگزاران همچون عطریانفر تلاش کردند این اظهار نظر را رفو کنند.‌

حالا احمدی‌نژاد درباره خود گفته که لیبرال دموکرات است و حتی برای قرابت یافتن آن در اذهان، دلیل آورده که حتی یکبار هم علیه بازرگان موضعی نگرفتم.‌