رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات وام قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۰

جزئیات وام قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۰ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران: امسال قرار است به تعدادی از بازنشستگان وام قرض الحسنه پرداخت شود. احتمالاً از اوایل خرداد (هفته اول) ثبت نام از متقاضیان وام قرض الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز می‌شود. قرار است امسال این رقم افزایش یابد، ولی میزان افزایش […]

جزئیات وام قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۰

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران: امسال قرار است به تعدادی از بازنشستگان وام قرض الحسنه پرداخت شود.

احتمالاً از اوایل خرداد (هفته اول) ثبت نام از متقاضیان وام قرض الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز می‌شود.

قرار است امسال این رقم افزایش یابد، ولی میزان افزایش آن هنوز مشخص نیست.