رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رایزنی‌های برجامی مذاکره‌کننده چین با سید عباس عراقچی

رایزنی‌های برجامی مذاکره‌کننده چین با سید عباس عراقچی در ادامه رایزنی‌ها در وین، عصر امروز دیداری دوجانبه میان روسای هیأت‌های چین و ایران انجام گرفت. در این نشست که در محل اقامت سید عباس عراقچی رییس هیأت مذاکره‌کننده ایران برگزار شد، طرفین به بحث و بررسی وضعیت گفت‌وگو‌ها و برخی موضوعات حائز اهمیت پرداختند.

رایزنی‌های برجامی مذاکره‌کننده چین با سید عباس عراقچی

در ادامه رایزنی‌ها در وین، عصر امروز دیداری دوجانبه میان روسای هیأت‌های چین و ایران انجام گرفت.

در این نشست که در محل اقامت سید عباس عراقچی رییس هیأت مذاکره‌کننده ایران برگزار شد، طرفین به بحث و بررسی وضعیت گفت‌وگو‌ها و برخی موضوعات حائز اهمیت پرداختند.