رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین: آمریکا یک چهارم واکسن‌های ضدکرونا در دنیا را انبار کرده است

چین: آمریکا یک چهارم واکسن‌های ضدکرونا در دنیا را انبار کرده است سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید در حالی که مردم آمریکا تنها چهار درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند دولت این کشور نزدیک به یک چهارم کل واکسن‌های ضد کرونا را انبار کرده است./فارس

چین: آمریکا یک چهارم واکسن‌های ضدکرونا در دنیا را انبار کرده است

سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید در حالی که مردم آمریکا تنها چهار درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند دولت این کشور نزدیک به یک چهارم کل واکسن‌های ضد کرونا را انبار کرده است./فارس