رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیت کنایه آمیز سعید محمد در واکنش به سخنان جنجالی امروز لاریجانی در ستاد انتخابات

توئیت کنایه آمیز سعید محمد در واکنش به سخنان جنجالی امروز لاریجانی در ستاد انتخابات

توئیت کنایه آمیز سعید محمد در واکنش به سخنان جنجالی امروز لاریجانی در ستاد انتخابات