رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا جان ۲۰۰ ایرانی دیگر را گرفت،

کرونا جان ۲۰۰ ایرانی دیگر را گرفت، ۳ شهر در وضعیت قرمز، ۲۶۲ شهر در وضعیت نارنجی و ۱۸۳ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

کرونا جان ۲۰۰ ایرانی دیگر را گرفت، ۳ شهر در وضعیت قرمز، ۲۶۲ شهر در وضعیت نارنجی و ۱۸۳ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.