رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با پادگان و دادگاه نمی‌شود، اداره کرد!

با پادگان و دادگاه نمی‌شود، اداره کرد! سرتیپ علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد: حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود؛ باید اول آتش جهنم لجبازی را خاموش کرد؛ باید سرنوشت ملت را به افراد کاربلد با انگیزه سپرد؛ […]

با پادگان و دادگاه نمی‌شود، اداره کرد!

سرتیپ علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد: حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود؛ باید اول آتش جهنم لجبازی را خاموش کرد؛ باید سرنوشت ملت را به افراد کاربلد با انگیزه سپرد؛ حل مشکلات کشور با هوسهای پوپولیستی حل نمی‌شود؛ این امر احتیاج به علم و دانش و تجربه دارد

گفتنی است، علی لاریجانی، به مدت ده سال جانشین ستاد کل مشترک سپاه بود و در دهه هفتاد از پادگان به وزارت فرهنگ رفت!