رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت حبوبات

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت حبوبات دبير اتحاديه بنكداران با بیان اینکه قیمت حبوبات در سطح عمده فروشی طی چند روز اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: علت کاهش قیمت حبوبات گرم شدن هوا و شرایط سخت نگهداری از آنها، کاهش مصرف و برداشت محصول جدید است.

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت حبوبات

دبير اتحاديه بنكداران با بیان اینکه قیمت حبوبات در سطح عمده فروشی طی چند روز اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: علت کاهش قیمت حبوبات گرم شدن هوا و شرایط سخت نگهداری از آنها، کاهش مصرف و برداشت محصول جدید است.