رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مرودشت در مجلس خطاب به علی لاریجانی

نماینده مرودشت در مجلس خطاب به علی لاریجانی: دوران شما و برادرانتان دوران سیاهی برای این ملت بود!

نماینده مرودشت در مجلس خطاب به علی لاریجانی: دوران شما و برادرانتان دوران سیاهی برای این ملت بود!