رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیت کنایه آمیز صادق زیباکلام خطاب به مسئولانی که در انتخابات کاندیدا شدند!

توئیت کنایه آمیز صادق زیباکلام خطاب به مسئولانی که در انتخابات کاندیدا شدند!

توئیت کنایه آمیز صادق زیباکلام خطاب به مسئولانی که در انتخابات کاندیدا شدند!