رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آقایان با کدام رو خود را نامزد کرده‌اند؟!

آقایان با کدام رو خود را نامزد کرده‌اند؟! حسین شریعتمداری: مسئولان کلیدی دولت باید برای بازخواست به مراجع قضایی و مراکز بازرسی معرفی شوند و یا برای ثبت‌نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کنند؟! آقایان با کدام رو! خود را نامزد کرده‌اند؟! /تسنیم

آقایان با کدام رو خود را نامزد کرده‌اند؟!

حسین شریعتمداری: مسئولان کلیدی دولت باید برای بازخواست به مراجع قضایی و مراکز بازرسی معرفی شوند و یا برای ثبت‌نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کنند؟! آقایان با کدام رو! خود را نامزد کرده‌اند؟! /تسنیم