رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاندیدا کافی است؛ مردم بیاورید!

کاندیدا کافی است؛ مردم بیاورید! تیتر جالب روزنامه همدلی در واکنش به ثبت نام گسترده چهره های تکراری و سرشناس در انتخابات همدلی: مساله‌ی اصلی مشارکت است. حالا باید برنامه‌ای برای افزایش مشارکت داشت.

کاندیدا کافی است؛ مردم بیاورید!

تیتر جالب روزنامه همدلی در واکنش به ثبت نام گسترده چهره های تکراری و سرشناس در انتخابات

همدلی: مساله‌ی اصلی مشارکت است. حالا باید برنامه‌ای برای افزایش مشارکت داشت.