رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسيناسيون ۱۵ سالمند بالاي ۱۱۸ سال

واکسيناسيون ۱۵ سالمند بالاي ۱۱۸ سال علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه تاکنون به ۱۵ سالمند بالای ۱۱۸ سال واکسن کرونا تزریق شده است، قول داد واکسیناسیون سالمندان تا آخر خرداد به پایان برسد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: امروز محموله جدید واکسن وارد کشور می‌شود و یک میلیون […]

واکسيناسيون ۱۵ سالمند بالاي ۱۱۸ سال

علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه تاکنون به ۱۵ سالمند بالای ۱۱۸ سال واکسن کرونا تزریق شده است، قول داد واکسیناسیون سالمندان تا آخر خرداد به پایان برسد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

امروز محموله جدید واکسن وارد کشور می‌شود و یک میلیون دوز به دستمان می‌رسد.

تا ۲ روز دیگر هم یک و نیم میلیون به دستمان می‌رسد و هفته‌های بعد هم ۲ میلیون دوز دیگر به دستمان می‌رسد.

اگر ما افراد ۵۰ سال به بالا را واکسینه کنیم، خودبه خود ۸۴ درصد بیماری‌های زمینه‌ای را پوشش دادیم.

افراد ۱۸ سال تا ۶۰ ساله‌ای که دارای بیماری خاص هستند، این افراد هم واکسینه می‌شوند.