رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طراحی نانو واکسن جدید کرونا که ایمنی قوی ایجاد می‌کند

طراحی نانو واکسن جدید کرونا که ایمنی قوی ایجاد می‌کند دانشمندان دانشگاه صنعتی ورشو نانو واکسن جدید کرونا طراحی کردند که در آن از نانوذرات اکسیدآهن استفاده شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این واکسن پاسخ ایمنی قوی ایجاد می‌کند. در حال حاضر هیچ سیستم نانویی در بازار واکسن وجود ندارد که از فناوری […]

طراحی نانو واکسن جدید کرونا که ایمنی قوی ایجاد می‌کند

دانشمندان دانشگاه صنعتی ورشو نانو واکسن جدید کرونا طراحی کردند که در آن از نانوذرات اکسیدآهن استفاده شده است.

نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این واکسن پاسخ ایمنی قوی ایجاد می‌کند.

در حال حاضر هیچ سیستم نانویی در بازار واکسن وجود ندارد که از فناوری پیوند کووالانسی یک یا چند اپی‌توپ به سطح ذره نانو استفاده کند.