رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان فنی‌وحرفه‌ای نظام آموزشی۳-۳-۵ مشخص شد

نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان فنی‌وحرفه‌ای نظام آموزشی۳-۳-۵ مشخص شد بر اساس جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش، ادامه تحصیل دانش‌آموزان شاخه فنی‌وحرفه‌ای نظام آموزشی۳-۳-۵ تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مطابق آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه (شیوه نیم سالی- واحدی) بلامانع است.

نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان فنی‌وحرفه‌ای نظام آموزشی۳-۳-۵ مشخص شد

بر اساس جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش، ادامه تحصیل دانش‌آموزان شاخه فنی‌وحرفه‌ای نظام آموزشی۳-۳-۵ تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مطابق آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه (شیوه نیم سالی- واحدی) بلامانع است.