رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ توییتری ایلان ماسک به حمله بیت کوینر معروف

پاسخ توییتری ایلان ماسک به حمله بیت کوینر معروف ایلان ماسک که به نظر می‌رسد از حملات طرفداران بیت کوین خسته شده، در واکنش به رشته توییت پیتر مک کورماک، مجری پادکست “What Bitcoin Did” نوشت که رشته توییت‌های منزجر کننده بیت کوینرها باعث می‌شود تا بخواهد همه کارهایش را با دوج کوین انجام دهد […]

پاسخ توییتری ایلان ماسک به حمله بیت کوینر معروف

ایلان ماسک که به نظر می‌رسد از حملات طرفداران بیت کوین خسته شده، در واکنش به رشته توییت پیتر مک کورماک، مجری پادکست “What Bitcoin Did” نوشت که رشته توییت‌های منزجر کننده بیت کوینرها باعث می‌شود تا بخواهد همه کارهایش را با دوج کوین انجام دهد

مک کورماک در صفحه توییتر خود پس از منشن کردن ایلان ماسک نوشته است که «ترول واقعی» آن وقتی است که مردم متوجه آن نشوند. او در ادامه می‌گوید که انتقادات ماسک از بیت کوین و حمایتش از دوج کوین هم مصداق یک «ترول واقعی» است