رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار و گفت‌وگوی محمد جواد ظریف با لوییجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا

دیدار و گفت‌وگوی محمد جواد ظریف با لوییجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا وزیر امور خارجه کشورمان دیروز به ایتالیا رفت.

دیدار و گفت‌وگوی محمد جواد ظریف با لوییجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا

وزیر امور خارجه کشورمان دیروز به ایتالیا رفت.