رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمکی: متوسط «مرگ به بستری» در موج چهارم کرونا نصف شد

نمکی: متوسط «مرگ به بستری» در موج چهارم کرونا نصف شد وزیر بهداشت: در موج چهارم کرونا، متوسط کشوری میزان مرگ به بستری نسبت به موج سوم نصف شد؛ این هم ناشی از آن است که همکاران ما در یک سال گذشته به شدت ماهر شدند و موج چهارم با لطف خدا مدیریت شد.

نمکی: متوسط «مرگ به بستری» در موج چهارم کرونا نصف شد

وزیر بهداشت: در موج چهارم کرونا، متوسط کشوری میزان مرگ به بستری نسبت به موج سوم نصف شد؛ این هم ناشی از آن است که همکاران ما در یک سال گذشته به شدت ماهر شدند و موج چهارم با لطف خدا مدیریت شد.