رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آقای رئیسی فیلترینگ را بردارید!

آقای رئیسی فیلترینگ را بردارید! علی مجتهدزاده (وکیل دادگستری) در یادداشتی در روزنامه آسیا نوشت: ساعاتی قبل از نام نویسی رئیس قوه قضائیه برای انتخابات ریاست جمهوری، کانال تلگرام ایشان که از زمان فیلترشدن تلگرام غیرفعال شده بود، بعد از ۳ سال، فعالیتش را از سر گرفت بهتر نبود اگر آقای رئیسی قصد فعالیت مجدد […]

آقای رئیسی فیلترینگ را بردارید!

علی مجتهدزاده (وکیل دادگستری) در یادداشتی در روزنامه آسیا نوشت:

ساعاتی قبل از نام نویسی رئیس قوه قضائیه برای انتخابات ریاست جمهوری، کانال تلگرام ایشان که از زمان فیلترشدن تلگرام غیرفعال شده بود، بعد از ۳ سال، فعالیتش را از سر گرفت

بهتر نبود اگر آقای رئیسی قصد فعالیت مجدد تلگرامی داشتند، اول زحمت فیلترینگ و ممنوعیت‌های آن را برای مردم رفع می‌کردند؟

اگر آن حکم بی مبنا بود چرا لغو نمی‌شود و اگر نبود چرا رئیس قضا به تمکین آن ادامه نمی‌دهد؟