رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق ۷۲.۵ درصد واکسن های اختصاصی به استان تهران/مردم به دنبال واکسن تقلبی نباشند

تزریق ۷۲.۵ درصد واکسن های اختصاصی به استان تهران/مردم به دنبال واکسن تقلبی نباشند استاندار تهران: ۶۰۲ هزار دُز واکسن در اختیار استان تهران قرار گرفته و تزریق ۷۲.۵ درصدی این واکسن ها در استان تهران صورت گرفته است. مردم به دنبال واکسن تقلبی و خارج از عرضه دانشگاه های علوم پزشکی نباشند.

تزریق ۷۲.۵ درصد واکسن های اختصاصی به استان تهران/مردم به دنبال واکسن تقلبی نباشند

استاندار تهران:
۶۰۲ هزار دُز واکسن در اختیار استان تهران قرار گرفته و تزریق ۷۲.۵ درصدی این واکسن ها در استان تهران صورت گرفته است.
مردم به دنبال واکسن تقلبی و خارج از عرضه دانشگاه های علوم پزشکی نباشند.