رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمعات انتخاباتی در شهرهای قرمز ممنوع است

تجمعات انتخاباتی در شهرهای قرمز ممنوع است رئیس ستاد انتخابات کشور: در تبلیغات، برپایی تجمع و نشست نخواهیم داشت و دستورالعمل‌ها بر اساس شرایط هر منطقه تنظیم خواهد شد، قرار بر این است که تجمعات به صورت حداقلی و تبلیغات رسانه‌ای به صورت حداکثری باشد. قاعدتاً در شهرهایی که در آن زمان شرایط قرمز داشته […]

تجمعات انتخاباتی در شهرهای قرمز ممنوع است

رئیس ستاد انتخابات کشور: در تبلیغات، برپایی تجمع و نشست نخواهیم داشت و دستورالعمل‌ها بر اساس شرایط هر منطقه تنظیم خواهد شد، قرار بر این است که تجمعات به صورت حداقلی و تبلیغات رسانه‌ای به صورت حداکثری باشد.

قاعدتاً در شهرهایی که در آن زمان شرایط قرمز داشته باشند قطعاً تجمعات نخواهیم داشت و بنابراین به تناسب شرایط آن مقطع تصمیم گرفته خواهد شد.