رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان

بازداشت رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان رئیس کل دادگستری گلستان: رئیس هیئت مدیره پتروشیمی استان به اتهام سوءاستفاده مالی دستگیر شد. یکی از اتهامات وی انتقال بخش زیادی از سرمایه مردم به حساب شرکت خصوصی خود است.

بازداشت رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان: رئیس هیئت مدیره پتروشیمی استان به اتهام سوءاستفاده مالی دستگیر شد.

یکی از اتهامات وی انتقال بخش زیادی از سرمایه مردم به حساب شرکت خصوصی خود است.