رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای جریمه ۲۰۰ هزارتومانی نقض قرنطینه مبتلایان به کرونا

اجرای جریمه ۲۰۰ هزارتومانی نقض قرنطینه مبتلایان به کرونا معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اسامی افرادی که علیرغم داشتن تست مثبت کرونا در سراسر کشور، مقررات قرنطینه را نقض می‌کنند، بلافاصله به نیروی انتظامی گزارش دهد، تا نسبت به اعمال قانون اقدام […]

اجرای جریمه ۲۰۰ هزارتومانی نقض قرنطینه مبتلایان به کرونا

معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اسامی افرادی که علیرغم داشتن تست مثبت کرونا در سراسر کشور، مقررات قرنطینه را نقض می‌کنند، بلافاصله به نیروی انتظامی گزارش دهد، تا نسبت به اعمال قانون اقدام شود. جریمه ناقضین قرنطینه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است.

برای هر بار نقض قرنطینه مبلغ جریمه (دویست هزار تومان) اخذ می‌شود.